Wijzigingen Reglementering

Hervorming rijopleiding vanaf 01/03/2024 met verplicht vormingsmoment voor begeleiders én minimale oefenperiode van 5 maanden

Vanaf 01/03/2024 wordt het vormingsmoment voor de vrije begeleiding opnieuw ingevoerd én de minimale oefenperiode voor kandidaat-bestuurders vastgelegd op 5 maanden. Dat heeft de Vlaamse Regering vrijdag 14/07/2023 definitief goedgekeurd.

Lees meer.

Overgangsmaatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ten gevolge van de coronacrisis is door de bevoegde overheid een aantal overgangsmaatregelen uitgewerkt. 

Lees meer.

Nieuw rijopleiding categorie B in het Vlaamse Gewest vanaf 12/03/2020

Voor de deelname aan het praktijkexamen in het Vlaamse Gewest wordt de stageperiode van minimum 9 maanden teruggebracht naar minimum 3 maanden

Lees meer.

Wijzigingen reglementering voorlopig rijbewijs categorie B vanaf 01/02/2019

Vanaf 01/02/2019 kan een kandidaat, waarvan de geldigheid van het voorlopig rijbewijs Model 18 (M18) of Model 36 (M36) verstreken is, slechts 1 keer een voorlopig rijbewijs Model 12 (M12) (met begeleider) aanvragen in de periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs M18 of M36, waarvan hij laatst houder is geweest.

Lees meer.

Voorwaarden examenvoertuig categorie A vanaf 01/01/2019

De voorwaarden voor het examenvoertuig categorie A wijzigen vanaf 01/01/2019.

Vanaf 01/01/2019 dient het examenvoertuig categorie A aan volgende voorwaarden te voldoen:

cilinderinhoud minimum 595cc;
rijklare massa: meer dan 175 kg;
motorvermogen: minstens 50 kW.

De specificaties van het examenvoertuig dienen op de dag van het examen aangetoond te worden aan de hand van het originele inschrijvingsbewijs en/of gelijkvormigheidsattest. Tevens dient een geldig verzekeringsbewijs voorgelegd te worden.

Wijzigingen rijopleiding categorie B – Terugkommoment

Lees meer.

 

NIEUW RIJBEWIJSEXAMEN IN HET VLAAMS GEWEST

Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege op 01/03/2017 en vervolgens op 01/06/2017 in de 16 Vlaamse examencentra.

Lees meer.

WIJZIGINGEN BROMFIETS RIJBEWIJS (CAT.AM, A, A1, A2) sinds 01/05/2013

De categorie A3 wordt categorie AM genoemd. Raadpleeg de brochure.

Om een rijbewijs AM te behalen, moet je minimum 4 uur les volgen in een erkende rijschool, voordat je het praktijkexamen aflegt, zelfs indien je nog houder en drager bent van een geldig voorlopig rijbewijs A3. Je hebt steeds de keuze om het praktijkexamen af te leggen met je eigen bromfiets, of met een voertuig van de erkende rijschool.

Ben je houder van een geldig voorlopig rijbewijs A3, dan mag je wel nog een voertuig van de categorie AM blijven besturen tot het einde van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs. Je mag dus ook met je eigen bromfiets naar het examencentrum rijden.

Categorie A1: max. 125cc en 11 kW met een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg en driewielers tot maximum 15 kW. Raadpleeg de brochure.

Categorie A2: max. 35 kW met een vermogens/gewichtsverhouding van minder dan 0,2kW/kg. OPGELET: dit mag niet afgeleid zijn van voertuigen met meer dan het dubbele vermogen. Raadpleeg de brochure.

Categorie A: alle twee-en driewielers vanaf 15 kW. Raadpleeg de brochure.

Ben je reeds in het bezit van een rijbewijs A1 of A2 en wil je het rijbewijs A2 of A behalen, dan moet je een praktijkopleiding volgen en het praktijkexamen voor de nieuwe categorie afleggen.

Ben je nog niet in het bezit van rijbewijs A1, A2 of A maar wil je daar verandering in brengen, dan dien je een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Kijk goed de minimumleeftijden na voor welk rijbewijs je in aanmerking komt!

Ben je in het bezit van een rijbewijs B afgegeven voor 1 mei 2011 dan mag je een motor categorie A1 besturen. Dit is enkel toegelaten op Belgisch grondgebied. Om in het buitenland te rijden moet je in bezit zijn van een rijbewijs categorie A1.

Ben je sinds 2 jaar in het bezit van een rijbewijs B afgegeven na 1 mei 2011, dan mag je een motor categorie A1 besturen op voorwaarde dat je 4 uur opleiding volgt in een erkende rijschool. Er zal een code 372 aangebracht worden op je rijbewijs. Dit is enkel toegelaten op Belgisch grondgebied. Om in het buitenland te rijden moet je in bezit zijn van een rijbewijs categorie A1.

 

WIJZIGINGEN RIJBEWIJS (CAT.BE) sinds 01/05/2013

Het rijbewijs B laat toe een aanhangwagen te trekken met een Maximaal Toegelaten Massa (M.T.M.) tot 750 kg. Als de M.T.M. van de aanhangwagen meer bedraagt dan 750 kg, volstaat rijbewijs B op voorwaarde dat de M.T.M. van het samenstel niet meer dan 3,5T bedraagt. Als de M.T.M van het samenstel meer bedraagt dan 3,5T, maar 4.250 kg niet overschrijdt, wordt de "code 96" op het rijbewijs vereist, hetgeen je verkrijgt na het volgen van een praktijkopleiding en het afleggen van een praktijkexamen.

Rijbewijs B+E is vereist voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximaal toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg. Indien je wilt rijden met een aanhangwagen met een M.T.M. hoger dan 3.500 kg, op voorwaarde dat de M.T.M. van het samenstel niet meer bedraagt dan 12.000 kg, dan dien je in het bezit te zijn van rijbewijs C1+E.

Raadpleeg de brochure.