Verzekeringsbewijs

De voertuigen met een Belgisch inschrijvingsbewijs, met uitzondering van aanhangwagens en opleggers, moeten tijdens de periodieke keuring ook een geldig verzekeringsbewijs kunnen voorleggen.

Wie geen geldig verzekeringsbewijs kan voorleggen, wordt hiervoor niet afgekeurd, maar de volgende vermelding dient op keuringsbewijs geregistreerd te worden: "het voertuig beschikt niet over een geldige verzekeringskaart". Een lijst met deze voertuigen, wordt op regelmatige basis overgemaakt aan de Bevoegde Overheid en aan het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.