Voertuig speciale doeleinden - Invoerprocedures (validatie- en homologatieprocedures)

Een invoerprocedure is verplicht voor betrokken voertuigen. Tijdens een invoerprocedure wordt nagegaan of het voertuig overeenstemt met zijn buitenlandse inschrijving* (validatieprocedure) en/of gelijkvormig is met de bepalingen die op het moment van de eerste ingebruikname van het voertuig geldig waren (homologatieprocedure).

Indien het voertuig overeenstemt, wordt er een bewijs, dat het voertuig conform is aan de erop van toepassing zijnde reglementering, uitgereikt.

 

Zware bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens en tractoren

Voor de zware (+3,5 t) bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens/opleggers en landbouwtractoren is nog een administratieve keuring vereist vóór de inschrijving na uitreiking van het als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs.

Voor de andere voertuigen dient er een tweedehandskeuring uitgevoerd te worden alvorens het voertuig kan ingeschreven worden.

(*) voertuigen voorheen permanent ingeschreven in een andere lidstaat van de E.E.R en Zwitserland.

 

Betrokken voertuigen

Personenauto´s en landbouwtractoren met een eerste ingebruikname vóór 15/06/1968 en alle andere categorieën met een eerste ingebruikname vóór 22/05/1947.

Personenauto´s, landbouwtractoren met een eerste ingebruikname vanaf 15/06/1968 en de andere categorieën met een eerste ingebruikname vanaf 22/05/1947 én zonder een Europese goedkeuring.

Waaruit kan u afleiden dat het een voertuig betreft zonder Europese goedkeuring? Het door de constructeur aangebrachte identificatieplaatje op het voertuig, bevat GEEN nummer met volgende structuur:  Ex(x)*xx/xx*xxxx*xx of Ex(x)*xxxx/xx*xxxx*xx (waarbij “x” staat voor één cijfer).

identificatieplaatje.png

Voor voertuigen met een Europese goedkeuring als compleet of voltooid voertuig is geen invoerprocedure vereist, voor zover deze voertuigen niet werden verbouwd. In dat geval volstaat voor de zware bedrijfsvoertuigen (+3,5 t), aanhangwagens/opleggers en landbouwtractoren een administratieve keuring vóór inschrijving en voor de overige een tweedehandskeuring.

Welk keuringsstation?

Voor de voertuigen van bepaalde categorieën (personenauto´s, landbouwtractoren) met eerste ingebruikname vóór 15/06/1968 en andere categorieën met een eerste ingebruikname vóór 22/05/1947: deze kunnen terecht in alle keuringsstations voor een invoerprocedure. Hiervoor is geen afspraak vereist.

Voor de voertuigen van bepaalde categorieën (personenauto´s, landbouwtractoren) met eerste ingebruikname vanaf 15/06/1968 en alle andere categorieën met een eerste ingebruikname vanaf 22/05/1947 én zonder een Europese goedkeuring: deze dienen een invoerprocedure te ondergaan in één van de volgende keuringsstations :

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Vlaams-Brabant

 

Afspraak nodig?

Er is steeds een afspraak vereist. Klik hier voor contactformulier voor een aanvraag voor afspraak.

 

Hoe uw voertuig voorrijden?

 Welke documenten voorleggen?

  • Buitenlands kentekenbewijs (=inschrijvingsbewijs) of een vervangend attest van de desbetreffende inschrijvingsdienst van het land van herkomst;
  • Andere attesten - indien van toepassing.

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

Tarief: zie tarievenlijst