Praktijkexamen

Openingsuren: elke werkdag tussen 7:00 en 17:00

Opgelet: coronamaatregelen

In het belang van de veiligheid en gezondheid van zowel de kandidaten, de begeleiders/instructeurs als de medewerkers dienen volgende maatregelen strikt gerespecteerd te worden:

  • Alle regels rond ‘physical distancing’, handen hygiëne, …;
  • Er kan enkel elektronisch worden betaald;
  • Kandidaten bieden zich aan voor het praktijkexamen met een voertuig in propere en hygiënische staat (binnenkant);
  • Aangezien in het voertuig geen minimumafstand van 1,5 m kan worden gegarandeerd is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht, zowel voor de kandidaat, de begeleider/instructeur als de examinator. De kandidaat en begeleider/instructeur dienen zelf over een chirurgisch mondmasker te beschikken.  Chirurgische mondmaskers worden niet ter beschikking gesteld in het examencentrum.

Het praktijkexamen kan afgelegd worden in vrije begeleiding of via een erkende rijschool.

 

Vrije begeleiding

Voor het afleggen van het praktisch examen dient u steeds een afspraak te maken.

De dag van het examen meldt u zich aan het loket, samen met de begeleider en de nodige documenten. (zie infobrochures)

 

Rijschool

Indien u examen wenst af te leggen onder begeleiding van een rijschool dient u geen afspraak te maken in het examencentrum. De rijschool maakt voor u een afspraak in het examencentrum.  De dag van het examen meldt u zich aan het loket samen met de instructeur van de rijschool.

 

Verval van het recht tot sturen

Voor het afleggen van het herstelexamen praktijk dient u steeds een afspraak te maken.

Infobrochures

Voor te leggen documenten en voorwaarden examenvoertuig

Klik op de onderstaande links voor info over de specifieke examens. (Acrobat reader is vereist om deze te lezen)

 

Doorgangspunten praktijkexamen cat B, BE en B96

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Vlaams Brabant