Praktijkexamen

Openingsuren: elke werkdag tussen 7:00 en 17:00

Coronamaatregelen

  • Tijdens praktijkexamens in het voertuig blijft het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht, zowel voor de kandidaat, de begeleider/instructeur als de examinator. De kandidaat en begeleider/instructeur dienen zelf over een chirurgisch mondmasker te beschikken.  Chirurgische mondmaskers worden niet ter beschikking gesteld in het examencentrum.
  • Er wordt gevraagd de algemene gezondheidsaanbevelingen toe te passen.

 

Overgangsmaatregelen

De volgende overgangsmaatregelen zijn van toepassing als gevolg van de coronacrisis:

  • Indien de geldigheid van het theorie-examen, het voorlopig rijbewijs, het getuigschrift van onderricht (theorie- en praktijk) en het examen op privaatterrein vervalt na 15/03/2020 en vóór 01/10/2021, wordt de geldigheid verlengd tot en met 31/12/2021 om het praktijkexamen af te leggen.
  • Indien de geldigheid van het theorie-examen, het voorlopig rijbewijs, het getuigschrift van onderricht (theorie- en praktijk) en het examen op privaatterrein vervalt na 30/09/2021 en vóór 01/01/2022, wordt de geldigheid verlengd tot en met 31/03/2022 om het praktijkexamen af te leggen.

Let op: Omwisselen voorlopig rijbewijs (M18 – M36) of nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen: je kan je voorlopig rijbewijs slechts omwisselen of een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen binnen de geldigheidsperiode van je theorie-examen (= 3 jaar te rekenen vanaf de datum waarop je geslaagd bent voor het theorie-examen).  De geldigheid van je theorie-examen wordt hiervoor niet verlengd door de coronamaatregelen.

Het praktijkexamen kan afgelegd worden in vrije begeleiding of via een erkende rijschool.

Vrije begeleiding

Voor het afleggen van het praktisch examen dient u steeds een afspraak te maken.

Het praktijkexamen wordt bij voorkeur elektronisch betaald.

De dag van het examen meldt u zich aan het loket, samen met de begeleider en de nodige documenten. (zie infobrochures)

Rijschool

Indien u examen wenst af te leggen onder begeleiding van een rijschool dient u geen afspraak te maken in het examencentrum. De rijschool maakt voor u een afspraak in het examencentrum.  De dag van het examen meldt u zich aan het loket samen met de instructeur van de rijschool.

 

Verval van het recht tot sturen

Voor het afleggen van het herstelexamen praktijk dient u steeds een afspraak te maken.

Infobrochures

Voor te leggen documenten en voorwaarden examenvoertuig

Klik op de onderstaande links voor info over de specifieke examens. (Acrobat reader is vereist om deze te lezen)

 

Doorgangspunten praktijkexamen cat B, BE en B96

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Vlaams Brabant