Geldigheid voorlopig rijbewijs

Geldigheid voorlopig rijbewijs is verstreken

Indien de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs is verstreken heeft u 2 mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: u kan – éénmalig - een nieuw voorlopig rijbewijs B (12 maanden geldig = M12) aanvragen bij uw gemeente op voorwaarde dat:

 • u minstens 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool nadat uw voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen is.
 • uw theorie-examen nog steeds geldig is (= 3 jaar vanaf de datum dat u geslaagd was voor het theorie-examen (zie achterkant huidig voorlopig rijbewijs)).  Bijgevolg dient u mogelijks een nieuw theorie-examen af te leggen.
 •  op het voorlopig rijbewijs M12 een begeleider vermeld wordt.

U kan het praktijkexamen afleggen met uw voorlopig rijbewijs M12 en vrije begeleiding - zonder het doorlopen van een nieuwe stageperiode.

Mogelijkheid 2: u kan bij uw gemeente een attest “Bijlage 4” aanvragen mits u het oude verstreken voorlopig rijbewijs inlevert.

U kan op basis van dit attest “Bijlage 4” het praktijkexamen afleggen op voorwaarde dat:

 • u minstens 6 uur rijles gevolgd heeft in een erkende rijschool nadat uw voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen is(*).
 • uw theorie-examen nog steeds geldig is (= 3 jaar vanaf de datum dat u geslaagd was voor het theorie-examen (zie achterkant huidig voorlopig rijbewijs)). Bijgevolg dient u mogelijks een nieuw theorie-examen af te leggen.
 • u het praktijkexamen aflegt via de erkende rijschool.

* Volgende lessen komen hiervoor in aanmerking:

 a.  De lessen gevolgd om het VRb M12 te bekomen na het verstrijken van de geldigheid van het VRb M18 of M36, voor zover deze nog geldig zijn (gevolgd sinds minder dan 3 jaar);
 b.  De lessen gevolgd na 2 mislukkingen voor het praktijkexamen, die plaatsvonden na de lessen bedoeld in punt a)

 

Wisselen tussen voorlopig rijbewijs M36 en M18

Als de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kunt u één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij uw gemeente.

U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen (zie achterkant huidig voorlopig rijbewijs).  Let op: uw theorie-examen is drie jaar geldig. 

 • Van voorlopig rijbewijs M36 naar voorlopig rijbewijs M18
  Volg minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool en ga naar uw gemeentebestuur met het bekwaamheidsbewijs dat u krijgt na de rijopleiding.  Uw gemeentebestuur kan uw voorlopig rijbewijs omwisselen.  Het omwisselen dient steeds te gebeuren binnen de geldigheid van het huidig voorlopig rijbewijs (M36).
 • Van voorlopig rijbewijs M18 naar voorlopig rijbewijs M36
  Kies één of maximaal 2 begeleiders, die voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden. Ga naar uw gemeentebestuur om uw voorlopig rijbewijs om te wisselen.  Het omwisselen dient steeds te gebeuren binnen de geldigheid van het huidig voorlopig rijbewijs (M18).