Tarieven

BTW 21% inbegrepen

Theorie-examen rijbewijs cat. AM, A, B en G € 15,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen met tolk cat. AM, A, B en G € 51,00
Theorie-examen rijbewijs cat. C en D € 17,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen in speciale zitting cat. C en D € 89,00
Theorie-examen vakbekwaamheid* cat. C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E,DE  
        meerkeuzevragen € 60,00
        casestudy's € 51,00
        mondelinge proef € 106,00
Aanvullende retributie : theorie-examen in speciale zitting € 89,00
Praktijkexamen rijbewijs  
Categorie AM  
        Volledig praktijkexamen € 10,00
        Retributiebijslag € 7,50
Categorie BE en B+code 96  
        volledig praktijk examen € 36,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 31,00
        Retributiebijslag € 25,00
Categorie A1, A2 en A  
        Praktijkexamen alleen op het privé terrein € 14,00
        Volledig praktijkexamen € 36,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 31,00
        Volgvoertuig € 19,00
        Retributiebijslag € 25,00
Categorie B  
        Volledig praktijkexamen € 39,00
        Retributiebijslag € 25,00
Categorieën C, C+E, D en D+E en subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E  
        Volledig praktijkexamen € 53,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 44,00
Categorie G  
        Praktijkexamen afgelegd in het examencentrum  
                Volledig praktijkexamen € 45,00
                Praktijkexamen enkel op de openbare weg € 38,00
                Retributiebijslag € 25,00
    Praktijkexamen afgelegd in een rijschool of landbouwschool  
                Volledig praktijkexamen € 66,00
                Praktijkexamen enkel op de openbare weg € 58,00
                Retributiebijslag € 25,00
Duplicaat € 7,50
Vakbekwaamheid  
Praktijkexamen vakbekwaamheid * cat. C1,C,D1,D  
        Manoeuvers € 42,00
        praktische proef basiskwalificatie € 63,00
        Manoeuvers + praktische proef basiskwalificatie € 84,00
        proef openbare weg € 147,00
Praktijkexamen vakbekwaamheid* cat. C1E,CE,D1E,DE  
        Manoeuvers € 56,00
        praktische proef basiskwalificatie € 63,00
        Manoeuvers + praktische proef basiskwalificatie € 99,00
        proef openbare weg € 147,00
Betaling met bancontact is wenselijk.  

* De tarieven van het theorie-examen en het praktijkexamen vakbekwaamheid gelden voor een gecombineerd examen, voor een aanvullend examen en voor een examen voor enkel een bewijs van vakbekwaamheid.