Tarieven 2024

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

BTW 21% inbegrepen

Theorie-examen rijbewijs cat. AM, A, B en G € 18,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling cat. AM, A, B en G € 41,00
Theorie-examen rijbewijs cat. C en D € 21,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen in vertraagde zitting € 109,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling € 41,00
Theorie-examen vakbekwaamheid* cat. C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E,DE  
        meerkeuzevragen € 74,00
        casestudy's € 62,00
        mondelinge proef € 129,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen in vertraagde zitting € 109,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling € 41,00
Theorie-examen ADR colli (cat. I), tank (cat. II) en vloeibare brandstoffen (cat. IV) € 97,00
Opleidingscertificaat ADR € 25,00
Praktijkexamen rijbewijs  
Categorie AM  
        Volledig praktijkexamen € 12,00
        Retributiebijslag € 9,00
Categorie BE en B+code 96  
        volledig praktijk examen € 44,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 38,00
        Retributiebijslag € 31,00
Categorie A1, A2 en A  
        Enkel praktische proef op het privé terrein € 17,00
        Volledig praktijkexamen € 44,00
        Enkel praktische proef op de openbare weg € 38,00
        Volgvoertuig € 23,00
        Retributiebijslag € 31,00
Categorie B  
        Volledig praktijkexamen € 48,00
        Retributiebijslag € 31,00
Categorieën C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E  
        Volledig praktijkexamen € 65,00
        Enkel praktische proef op de openbare weg € 54,00
Categorie G  
        Praktijkexamen afgelegd in het examencentrum  
                Volledig praktijkexamen € 56,00
                Enkel praktische proef op de openbare weg € 46,00
                Retributiebijslag € 31,00
    Praktijkexamen afgelegd in een rijschool of landbouwschool  
                Volledig praktijkexamen € 80,00
                Enkel praktische proef op de openbare weg € 71,00
                Retributiebijslag € 31,00
Duplicaat € 9,00
Vakbekwaamheid  
Praktijkexamen vakbekwaamheid * cat. C1,C,D1,D  
        Manoeuvers € 52,00
        praktische proef basiskwalificatie € 77,00
        Manoeuvers + praktische proef basiskwalificatie € 103,00
        proef openbare weg € 180,00
Praktijkexamen vakbekwaamheid* cat. C1E,CE,D1E,DE  
        Manoeuvers € 68,00
        praktische proef basiskwalificatie € 77,00
        Manoeuvers + praktische proef basiskwalificatie € 120,00
        proef openbare weg € 180,00
Betaling met bancontact is wenselijk.  

* De tarieven van het theorie-examen en het praktijkexamen vakbekwaamheid gelden voor een gecombineerd examen, voor een aanvullend examen en voor een examen voor enkel een bewijs van vakbekwaamheid.

 

Formulier aanvraag tot terugbetaling van de retributietoeslag voor categorie AM, A1, A2, A, B, BE of G
Formulier aanvraag tot terugbetaling van de retributietoeslag voor categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D of DE
Formulier aanvraag tot terugbetaling van de retributietoeslag bij de MOW voor categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D of DE