Tarieven 2023

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

BTW 21% inbegrepen

Theorie-examen rijbewijs cat. AM, A, B en G € 18,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling cat. AM, A, B en G € 40,00
Theorie-examen rijbewijs cat. C en D € 21,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen in vertraagde zitting € 107,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling € 40,00
Theorie-examen vakbekwaamheid* cat. C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E,DE  
        meerkeuzevragen € 73,00
        casestudy's € 61,00
        mondelinge proef € 127,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen in vertraagde zitting € 107,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling € 40,00
Praktijkexamen rijbewijs  
Categorie AM  
        Volledig praktijkexamen € 12,00
        Retributiebijslag € 9,00
Categorie BE en B+code 96  
        volledig praktijk examen € 44,00
        Praktijkexamen alleen op de openbare weg € 38,00
        Retributiebijslag € 30,00
Categorie A1, A2 en A  
        Enkel praktische proef op het privé terrein € 17,00
        Volledig praktijkexamen € 44,00
        Enkel praktische proef op de openbare weg € 38,00
        Volgvoertuig € 23,00
        Retributiebijslag € 30,00
Categorie B  
        Volledig praktijkexamen € 47,00
        Retributiebijslag € 30,00
Categorieën C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E  
        Volledig praktijkexamen € 64,00
        Enkel praktische proef op de openbare weg € 53,00
Categorie G  
        Praktijkexamen afgelegd in het examencentrum  
                Volledig praktijkexamen € 55,00
                Enkel praktische proef op de openbare weg € 46,00
                Retributiebijslag € 30,00
    Praktijkexamen afgelegd in een rijschool of landbouwschool  
                Volledig praktijkexamen € 79,00
                Enkel praktische proef op de openbare weg € 70,00
                Retributiebijslag € 30,00
Duplicaat € 9,00
Vakbekwaamheid  
Praktijkexamen vakbekwaamheid * cat. C1,C,D1,D  
        Manoeuvers € 51,00
        praktische proef basiskwalificatie € 76,00
        Manoeuvers + praktische proef basiskwalificatie € 102,00
        proef openbare weg € 178,00
Praktijkexamen vakbekwaamheid* cat. C1E,CE,D1E,DE  
        Manoeuvers € 67,00
        praktische proef basiskwalificatie € 76,00
        Manoeuvers + praktische proef basiskwalificatie € 119,00
        proef openbare weg € 178,00
Betaling met bancontact is wenselijk.  

* De tarieven van het theorie-examen en het praktijkexamen vakbekwaamheid gelden voor een gecombineerd examen, voor een aanvullend examen en voor een examen voor enkel een bewijs van vakbekwaamheid.