Gelijkvormigheidsattest - Certificate of Conformity (COC)

Elk voertuigtype dat gebouwd of ingevoerd wordt in België, wordt gehomologeerd door de bevoegde overheid in een proces-verbaal van goedkeuring (PVG). Het Belgisch gelijkvormigheidsattest bekrachtigt dat het voertuig beantwoordt aan de beschrijving van het PVG. Het Belgisch gelijkvormigheidsattest wordt afgeleverd door de constructeur of de officiële mandataris.

Sinds januari 1999 is het Belgisch gelijkvormigheidsattest verplicht vervangen door het Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity(COC)).

Indien u niet beschikt over een Belgisch gelijkvormigheidsattest of COC contacteert u de invoerder of de officiële mandataris van uw voertuig om een duplicaat te bekomen van het gelijkvormigheidsattest of het COC.

Indien er geen Belgisch PVG en geen COC bestaat, of de constructeur bestaat niet meer, dient u het voertuig voor te rijden in een bevoegd keuringsstation teneinde een homologatieprocedure te doorlopen. Een dossier zal opgesteld en naar de bevoegde overheid doorgestuurd worden. Deze zal na goedkeuring, een goedkeuringsattest overmaken als alternatief voor het vereiste gelijkvormigheidsattest of COC.

Opmerking:

Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na deze inschrijving werden verbouwd.