Gelijkvormigheidsattest - Certificate of Conformity (COC)

Het Belgisch gelijkvormigheidsattest of Europees COC bekrachtigt dat het voertuig overeenstemt met de beschrijving in de homologatie (goedkeuringsdossier). Dit document wordt uitgereikt door de constructeur of de officiële mandataris.

Indien u niet beschikt over een gelijkvormigheidsattest of COC contacteert u de invoerder of de officiële mandataris van uw voertuig om een duplicaat te bekomen. Indien de constructeur niet meer bestaat, kan u contact opnemen met de Vlaamse overheid (www.vlaanderen.be).

Opmerking:

Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na deze inschrijving werden verbouwd.