Bijgeplaatste retrofit roetfilter

Indien een roetfilter, welke niet origineel op het voertuig is voorzien, wordt bijgeplaatst (retrofit) wordt dit aanzien als een verbouwing(*). Het voertuig dient derhalve voorgereden te worden in een keuringsstation voor een zogenaamde validatiekeuring. Deze validatiekeuring kan ook samen met de periodieke keuring van het voertuig worden uitgevoerd.

Tijdens de validatiekeuring wordt de overeenkomst tussen de retrofit roetfilter en de voor te leggen attesten nagegaan.

(*) Let op: dit is enkel toegelaten voor personenwagens en lichte vrachten.
 

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan in elk keuringsstation voorgereden worden voor een validatiekeuring retrofit roetfilter.
 

Afspraak nodig?

Indien enkel een validatiekeuring dient uitgevoerd te worden dient geen afspraak gemaakt te worden; het voertuig dient voorgereden te worden op een aparte aanschuifstrook (herkeuringslijn).

Indien in combinatie met een periodieke keuring kan het voertuig met of zonder afspraak voorgereden worden.

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

Opgelet
Deze documenten dienen alle originele documenten te zijn.
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest  of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst