Liquified Petrol Gas

Een voertuig, uitgerust met een LPG-installatie, wordt naast de periodieke technische keuring eveneens aan een specifieke LPG-keuring onderworpen. Deze specifieke LPG-keuring is eveneens verplicht binnen de 30 dagen na: 

 • montage door een erkende installateur;
 • wijzigingen aan de installatie door een erkende installateur;
 • herstellingen aan de installatie door een erkende installateur;
 • na een herbeproeving van het reservoir en/of vervanging van de vulleiding via een erkende installateur.

De LPG-keuring omvat:

Administratieve keuring van:

 • LPG etiket op de achterzijde van het voertuig;
 • montage-attest van de erkende installateur;
 • montageplaatje;
 • in voorkomend geval sticker met goedkeuringsmerk volgens R115;
 • in voorkomend geval attest van wijziging of verwijdering opgesteld door erkend installateur;
 • in voorkomend geval homologatieattest van het reservoir (geplaatst na 01.05.2014).

Technische keuring van :

 • LPG-reservoirs en toebehoren (staat, bevestiging, plaatsing,..);
 • controle op eventuele gaslekken;
 • de gasdichte behuizingen;
 • plaatsing van de vulklep;
 • de drukleidingen;
 • de benzine-afsluitklep;
 • de LPG-afsluitklep;
 • plaatsing van de ontspanners(drukregelaars);
 • plaatsing van gas-lucht menger;
 • plaatsing omschakelaar gas-benzine;
 • plaatsing peilmeter;
 • elektrische installatie;
 • emissietest.

Herbeproeving LPG-reservoir en/of vervanging hogedrukleidingen

Voor installaties gemonteerd vóór 01.07.2001

 • Om de 6 jaar dient een herbeproeving van het reservoir uitgevoerd te worden door een erkend installateur;
 • Om de 6 jaar dienen de hogedrukleidingen vervangen te worden door een erkend installateur.

De installateur levert een attest van wijziging? af. Het voertuig dient binnen de 30 dagen voorgereden te worden in een keuringsstation voor een volledige keuring LPG.

Voor installaties gemonteerd vanaf 01.07.2001

 • Om de 6 jaar dient een herbeproeving van het reservoir uitgevoerd te worden door een erkend installateur of om de 10 jaar wanneer het reservoir in de kofferruimte of personenruimte werd ingebouwd;
 • Om de 6 jaar dient de LPG-vulleiding vervangen te worden door een erkend installateur of om de 10 jaar wanneer het reservoir in de kofferruimte of personenruimte werd ingebouwd.

De installateur levert een attest van wijziging? af. Het voertuig dient binnen de 30 dagen voorgereden te worden in een keuringsstation voor een volledige keuring LPG.

Verwijderen van de LPG-installatie:

 • Verwijderen van de installatie dient door een erkende installateur te gebeuren.
 • Alvorens het voertuig opnieuw in gebruik te nemen, dient het voertuig voorgereden te worden in een keuringsstation met attest van verwijdering uitgereikt door de erkende installateur.

 

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan voor periodieke keuring, in een keuringsstation naar keuze, voorgereden worden.

Afspraak nodig?

Voor de specifieke LPG-keuring (bij het plaatsen, wijzigen of verwijderen van de installatie) is geen afspraak vereist. Men kan het voertuig voorrijden op de aanschuifstrook voor herkeuringen (herkeuringslijn).

De jaarlijkse keuring wordt  samen met de periodieke keuring van uw voertuig uitgevoerd en kan met en zonder afspraak.

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

 Opgelet

 Deze documenten dienen allen originele documenten te zijn. 
 Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven geweest in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest  of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst