ADR-examens in Vlaanderen digitaal in examencentra voor het rijbewijs vanaf 01/01/2024

01/12/2023

Vanaf 01/01/2024 worden de ADR-examens voor bestuurders in Vlaanderen volledig digitaal georganiseerd door GOCA Vlaanderen in de huidige erkende examencentra voor het rijbewijs.

Verplichte opleiding en examen om de 5 jaar

Elke bestuurder die gevaarlijke goederen wil vervoeren over de weg, dient te beschikken over een ADR-opleidingsgetuigschrift. Dat kan bekomen worden via het volgen van een verplichte opleiding met daarna een ADR-examen. Een ADR-opleidingsgetuigschrift is 5 jaar geldig. Om dit te verlengen dient de bestuurder, voor de vervaldatum van het getuigschrift, een bijscholingscursus te volgen en opnieuw te slagen voor het ADR-examen.

ADR-examen volledig digitaal

Het ADR- examen verloopt in Vlaanderen vandaag volledig schriftelijk (op papier). Chauffeurs kunnen het examen één keer per maand afleggen, afwisselend in een andere Vlaamse provincie, en telkens op zaterdag. Inschrijven voor het examen gebeurt vandaag met behulp van de opleidingscentra. Vanaf 01/01/2024 verlopen de examens digitaal en kunnen chauffeurs zelf kiezen wanneer ze hun examen afleggen bij één van de 16 erkende examencentra van GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor de autokeuring en examinering voor het rijbewijs. Het examen zal tijdens de week plaatsvinden en er zullen meerdere tijdssloten beschikbaar zijn. Kandidaten dienen zichzelf in te schrijven om vanaf 1 januari 2024 aan het examen te kunnen deelnemen. Aan het examen zelf verandert er niets. Het blijft een openboekexamen dat per categorie 90 minuten duurt.

Afspraak maken en kostprijs

Het ADR-examen kan  enkel via online afspraak afgelegd worden.

U wenst een afspraak te maken vanaf 01/01/2024 voor:

Het ADR examen kost momenteel 97€ en wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Koppeling met mijn Burgerprofiel

De ADR-examens én -opleidingen zullen gekoppeld worden in Mijn Burgerprofiel. Zodra ADR-chauffeurs geregistreerd zijn voor een opleiding zullen in Mijn Burgerprofiel zowel de gevolgde opleidingen als het resultaat van het afgelegde ADR-examen beschikbaar zijn.

Voor bijkomende info: mail naar examencentrum.info@autoveiligheid.be