Hervorming rijopleiding vanaf 01/03/2024 met verplicht vormingsmoment voor begeleiders én minimale oefenperiode van 5 maanden

26/07/2023

Vanaf 01/03/2024 wordt het vormingsmoment voor de vrije begeleiding opnieuw ingevoerd én de minimale oefenperiode voor kandidaat-bestuurders vastgelegd op 5 maanden. Dat heeft de Vlaamse Regering vrijdag 14/07/2023 definitief goedgekeurd.

Twee soorten voorlopige rijbewijzen categorie B

Wie vandaag slaagt voor het theorie-examen krijgt een attest om zijn of haar voorlopig rijbewijs aan te vragen. De kandidaat-bestuurder heeft dan twee opties: een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden) of met begeleider (36 maanden). In het eerste geval moet de beginnende bestuurder minstens 20 uur rijles volgen bij een erkende rijschool vooraleer die een voorlopig rijbewijs zonder begeleider kan aanvragen. In de oefenperiode mag hij dan, onder bepaalde voorwaarden, alleen op de openbare weg zonder begeleider. Als een leerling kiest voor de tweede optie, mag hij uitsluitend rijden met een rijinstructeur of de begeleiders die vermeld staan op het voorlopig rijbewijs. Een kandidaat-bestuurder is dan niet verplicht om rijlessen te volgen bij een erkende rijschool.

Minimale oefenperiode wordt verlengd naar 5 maanden

Voor beide gevallen geldt momenteel een minimale oefenperiode van 3 maanden. Vanaf 01/03/2024 wordt deze periode verlengd naar 5 maanden. Elke kandidaat-bestuurder moet vanaf dan, tussen het afleveren van het voorlopig rijbewijs en het afleggen van het praktisch examen, minstens 5 maanden verplicht oefenen op de openbare weg.

‍Let op: dit geldt ook voor kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs verkregen hebben vóór 01/03/2024 wanneer ze pas vanaf 01/03/2024 hun praktijkexamen afleggen.

De aanpassing van de oefenperiode komt er na een evaluatie van de hervormde rijopleiding door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) (UHasselt). Daaruit bleek dat de minimale oefenperiode idealiter minstens 5 maanden bedraagt om de verkeersveiligheid te verhogen.

Verplicht vormingsmoment voor begeleiders

Het vormingsmoment is verplicht voor de begeleiders van kandidaat-bestuurders die vanaf 01/03/2024 een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ (M36) aanvragen. Het vormingsmoment dient tenminste 5 maanden vóór het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder gevolgd te worden bij een erkende lesgever.

Het gaat hierbij niet om een praktische proef zoals het rijexamen zelf, maar om een workshop of informatiemoment. Zo’n sessie duurt 3 uur. Het vormingsmoment vindt plaats bij een erkende lesgever of kan ook digitaal gevolgd worden. De aanwezigheid van de deelnemers zal digitaal geregistreerd worden in de databank van de Vlaamse overheid. Het examencentrum zal controleren of de begeleider(s) van de kandidaat-bestuurder het verplichte vormingsmoment hebben gevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b/vormingsmoment-voor-begeleiders