Verplichte uitlezing van het werkelijke brandstof en/of elektriciteitsverbruik

22/05/2023

Vanaf 20 mei 2023 verplichte uitlezing van het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik door de keuringscentra voor personenwagens en lichte vrachtwagens met een eerste inschrijving vanaf 1 januari 2021.

Regelgeving

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/392 verplicht de keuringscentra om gegevens te verzamelen over het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik van personenauto’s en lichte vrachtauto’s die met ingang van 1 januari 2021 zijn geregistreerd. Hiervoor wordt een specifieke controle (gratis) uitgevoerd door de keuringscentra waarbij de gegevens over het totaal brandstof- en energieverbruik en de afgelegde afstand worden uitgelezen.

 

Wat gebeurt er met de gegevens?

Het keuringscentrum stuurt de gegevens door naar sectorfederatie GOCA Vlaanderen, die de gegevens op haar beurt doorstuurt naar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat zal jaarlijks op 1 april de gegevens van het voorgaande kalenderjaar doorsturen naar het Europees Milieuagentschap (EEA).

Na verzending worden de gegevens telkens vernietigd bij het keuringscentrum, GOCA Vlaanderen en het Departement MOW. Het EEA bewaart de gegevens gedurende 20 jaar vanaf de datum van ontvangst.

 

Toestemming

De verzameling van het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik moet volledig transparant gebeuren.  U heeft als klant de mogelijkheid om deze gegevens – met onmiddellijke ingang – te laten verwijderen in de databank (zodat deze niet overgemaakt worden aan DMOW noch aan het EEA) in het kader van de GDPR-wetgeving.

Gelieve – bij voorkeur vóór uw bezoek - hiervan melding te maken aan de autokeuring via privacy@autoveiligheid.be met vermelding van kentekenplaat waaronder het voertuig werd ingeschreven alsook de datum van eerste inschrijving (zie datum in rubriek B op het kentekenbewijs), u ontvangt een bevestiging van vernietiging.