Afschaffing vrijstelling van scholing buitenlands rijbewijs vanaf 01/09/2021

31/08/2021

Vanaf 01/09/2021 is het niet meer mogelijk om het praktijkexamen af te leggen op voorlegging van een nationaal buitenlands rijbewijs.
Om het praktijkexamen voor categorie B (auto) af te leggen, dient elke kandidaat vanaf 01/09/2021 te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • ten minste 18 jaar oud zijn;
  • minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theorie-examen cat. B;
  • niet uitgesloten zijn wegens een onregelmatigheid (fraude, ordeverstoring,…);
  • ten minste 3 maanden stage hebben doorlopen onder dekking van een voorlopig rijbewijs M18 of M36. OPGELET: indien u nog geen voorlopig rijbewijs heeft, dient u een voorlopig rijbewijs aan te vragen bij uw gemeente en dient u nog 3 maanden stage te doen met uw voorlopig rijbewijs vooraleer u het praktijkexamen B kan afleggen;
  • na 2 (of meer) niet geslaagde praktijkexamens met een buitenlands rijbewijs vóór 01/09/2021, ten minste 6 uur praktijkonderricht hebben gevolgd bij een erkende rijschool (mislukkingen van vóór 01/09/2021 komen in aanmerking);
  • op de dag van het examen, vergezeld zijn van een begeleider die voldoet aan de voorwaarden om te mogen optreden als begeleider, of een rijschoolinstructeur (voor meer informatie, raadpleeg onze informatiebrochure).


Heeft u bijkomende vragen, stuur ons een mail (geen telefoons) via:

Examencentrum.corona@autoveiligheid.be

 

(Vermeld steeds uw naam, rijksregisternummer en telefoonnummer)