Verplichte aanduiding van niet toegelaten plaatsen in kampeerwagens

18/05/2018
  • Sinds 04/04/2017 moeten de zitplaatsen, die niet ontworpen zijn om gebruikt te worden wanneer het voertuig rijdt op de openbare weg, duidelijk aangeduid worden aan de gebruikers door middel van een pictogram of teken met passende tekst.
  • Deze verplichting is geldig voor alle kampeerwagens die voor de eerste keer werden ingeschreven vanaf 29/10/2013.
  • Indien er geen pictogram of teken met passende tekst aanwezig is, wordt er t.e.m. 02/06/2018 een groen keuringsbewijs met slechts een opmerking uitgereikt. Dit wil zeggen dat er geen herkeuring moet plaatsvinden en dat het keuringsbewijs 1 jaar geldig is. Het gebrek aan een geldig teken moet niettemin zo vlug mogelijk in orde worden gebracht!
  • Echter vanaf 03/06/2018 wordt er bij afwezigheid van een pictogram of teken met passende tekst een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden uitgereikt. Een herkeuring dient dan plaats te vinden binnen de 3 maand.
  • Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van pictogrammen. Vermits er geen wettelijke voorschriften bestaan qua afmetingen of vormgeving worden de voorbeelden enkel ter indicatie gegeven:

zitplaatsen.jpg