Motorfietskeuring

Een motorfietskeuring is verplicht bij de verkoop van betrokken voertuigen vooraleer het voertuig kan worden ingeschreven op naam van een nieuwe eigenaar (titularis) of na een melding KNO of een invoerprocedure.

 

Betrokken Voertuigen

  • Motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc
  • Elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur

 

Welke keuringsstations?

Een voertuig kan voor een tweedehandskeuring voorgereden worden in één van de volgende keuringsstations.

 

Afspraak nodig?

Er is steeds een afspraak vereist voor een motorfietskeuring.

 

Welke documenten worden uitgereikt?

Keuringsbewijs

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont, wordt een groen keuringsbewijs staat van het voertuig zonder geldigheidsdatum uitgereikt.

  • De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring:

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont, wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig' zonder geldigheidsdatum uitgereikt. Bijkomend wordt op het vorige keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden.

 

Aanvraag tot inschrijving (in geval van een tweedehandskeuring)

De koper van het voertuig moet deze aanvraag tot inschrijving aan de DIV overmaken via zijn verzekeraar. Dit document blijft 2 maanden geldig.

 

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
 Welke documenten voorleggen?

 Opgelet
Deze documenten dienen alle originele documenten te zijn.
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Kentekenbewijzen (inschrijvingsbewijzen) uitgereikt sinds 01/09/2013 bestaan uit 2 delen.  Kentekenbewijzen uitgereikt vóór 01/09/2013 bestaan uit 1 deel.
(**) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst