Wijzigingen rijopleiding categorie B - tweede fase - vanaf 01/10/2017

10/07/2017

Op 09/06/2017 keurde de Vlaamse Regering een Besluit goed dat een tweede stap zet in de hervorming van de rijopleiding.

Volgende wijzigingen treden in voege op 01/10/2017:

De minimumstage wordt opgetrokken van 3 naar 9 maanden:

De kandidaat zal minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

1. Voor wie?

  • Voor alle kandidaten die vanaf 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs aanvragen bij de gemeente,
  • Voor alle kandidaten die vanaf 01/10/2017 omwisselen van een voorlopig rijbewijs 36 maanden naar een voorlopig rijbewijs 18 maanden, of omgekeerd. De stage wordt berekend vanaf de afgiftedatum van het eerste voorlopig rijbewijs.

2. Voor wie niet?
Voor kandidaten die vóór 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01/10/2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

 

Vrije begeleiding: verplicht vormingsmoment voor de begeleider:

Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs van een kandidaat, moet een verplichte vorming van 3 uur gevolgd worden bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur. Deze vorming is 10 jaar geldig.

1. Voor wie?

  • Voor alle kandidaten die vanaf 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen bij de gemeente,
  • Voor alle kandidaten die vanaf 01/10/2017 omwisselen van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider naar een voorlopig rijbewijs met begeleider.

2. Voor wie niet?
Voor kandidaten die vóór 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01/10/2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).