Wijzigingen rijopleiding categorie B - tweede fase - vanaf 01/10/2017

10/07/2017

Op 09/06/2017 keurde de Vlaamse Regering een Besluit goed dat een tweede stap zet in de hervorming van de rijopleiding.

Volgende wijzigingen treden in voege op 01/10/2017:

De minimumstage wordt opgetrokken van 3 naar 9 maanden:

De kandidaat zal minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

1. Voor wie?
Voor alle kandidaten die vanaf 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
2. Voor wie niet?
Voor kandidaten die vóór 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01/10/2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

 

Vrije begeleiding: verplicht vormingsmoment voor de begeleider:

Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs van een kandidaat, moet een verplichte vorming van 3 uur gevolgd worden bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur. Deze vorming is 10 jaar geldig.

1. Voor wie?
Voor alle kandidaten die vanaf 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen bij de gemeente.
2. Voor wie niet?
Voor kandidaten die vóór 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01/10/2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).